WHAT DOES พระพิฆเนศ MEAN?

What Does พระพิฆเนศ Mean?

What Does พระพิฆเนศ Mean?

Blog Article

พระองค์เป็นผู้ทรงมีสติัปัญญาเหนือสามโลก ทรงเขียนคัมภีร์ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

จึงกล่าวได้ว่า พระพิฆเนศเป็นมหาเทพที่ดีพร้อมครบถ้วนด้วยความดีงามสมควรแก่การยกย่องบูชาเป็นนิจ แม้แต่องค์พระศิวะมหาเทพผู้สร้างและพระบิดาแห่งองค์พระพิฆเนศยังกล่าวว่า ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดหรือทำพิธีบูชาใด ให้ทำการบูชาพระพิฆเนศ ก่อนกระทำการทั้งปวงผู้ใด ต้องการความสำเร็จ ให้บูชาพระพิฆเนศผู้ใด ต้องการพ้นจากความขัดข้องทั้งปวง ให้บูชาพระพิฆเนศ

มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ

ผลไม้มงคล เช่น กล้วย มะพร้าว อ้อย สับปะรด ส้ม

พรที่ให้: ให้คลาดแคล้วจาก อาถรรพ์ มนต์ดำ และคุณไสยทั้งปวง รวมทั้งเพิ่มพลังอำนาจแห่งจิตให้กับผู้ที่ร่ำเรียนด้านอักษรศาสตร์ พระเวท หรือโหราศาสตร์

วิธีตั้งบูชาพระพิฆเนศที่บ้านและข้อห้าม

พรที่ให้: ประทานพรให้มีพลังอำนาจอันสูงส่ง สู้รบปรบมือกับใคร ก็จะได้รับชัยชนะเหนือผู้นั้น 

คาถาบูชาพระพรหม พร้อมวิธีไหว้ขอพร ให้สมหวัง!

เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการบูชาองค์พระพิฆเนศคือ เวลาที่เงียบสงบ เช่น ตอนเช้าตรู่ หรือก่อนนอน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สามารถบูชาพระพิฆเนศในเวลาดังกล่าวได้ หรือเวลาดังกล่าวไม่ได้เงียบสงบ ก็ให้คุณตั้งสมาธิให้นิ่งที่สุดก่อนสวดบูชาพระพิฆเนศ

ระวังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน การไม่มีเวลาให้กัน ความสัมพันธ์ใส่ใจกันน้อยลง

เหมาะสำหรับ: พระพิฆเนศ ข้าราชการ หรือพนักงานบริษัท 

สวัสดีค่าทุกคน! มาเจอกับน้องของขวัญกันอีกแล้ว ทุกคนเคยได้ยินเรื่องเล่าของพระพิฆเนศ หรือตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของพระพิฆเนศกันมาบ้างไหมคะ? แล้วทุกคนอยากทราบวิธีการบูชาอยากบูชาพระพิฆเนศที่บ้านอย่างถูกต้อง และละเอียดกันบ้างไหมเอ่ยย?

สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

Report this page